Dopis soudružce Konečné

Soudružko Konečná,

„otevřela se mi kudla v kapse“. Výstižnější úsloví pro mé pocity nad vašimi včerejšími slovy v Českém rozhlase Plus nemám. Coby zarytá bolševička, která si mj. měsíc co měsíc odnáší z Evropského parlamentu kolem 12 255 € = 330 000,- Kč měsíčně dtto náhrady, jste prohlásila že „to, že v jádru bude člověk a ne peníze, je velkým poselstvím VŘSR“. A že poprava carské rodiny, následná občanská válka, gulagy, stalinismus atd., nebyly chybou revoluce a že „každý příčetný historik, který není ideologem jako jsou lidé z Ústavu pro studium totalitních režimů, dnes přizná, že události v roce 1917 byly historickým předělem srovnatelným třeba s francouzskou revolucí“.

Do Bruselu za vámi nepojedu, soudružko Konečná, tak aspoň takhle: Jste jediná žena, které bych teď s chutí plivl do tváře, když nelze víc. VŘSR, ten bolševický puč, kterému coby salónní komunistka tleskáte, popravil celou jednu větev mých předků ve službách cara Mikuláše II., kterého i s rodinou zabila tajná policie Čeka v červenci 1918. Mezi šlechtickými rody a carovými spolupracovníky byly vašimi předchůdci umučeny a popraveny na dvě desítky mých příbuzných včetně malých dětí. Nechybělo uvláčení za koněm, uřezání prsů nebo pálení zaživa. V tom jste byli odjakživa mistry. Útěkem se zachránily pouze moje prababička s dcerou: s mojí babičkou. Obě, jako jediné, díky mému pradědovi, čsl. legionáři Josefu Radovi, přežily a po strastiplné cestě legionářským vlakem transsibiřskou magistrálou s 22. transportem čsl. legií v Rusku, 4. a 5. plukem pod velením plk. Kroutila, odpluly 23. 4. 1920 v 10 hod. lodí Amerika z Vladivostoku kolem čínských, indických a arabských břehů k Suezu až do Terstu. A odtud do Československa.

Posílám vám fotografie z rodinného archívu, na nichž je část rodiny Illynichovy 1910-1918, všichni popraveni vašimi bolševiky, soudružko Kateřina Konečná. Je na nich i Josef Rada s mojí prababičkou a babičkou. Jasně, zarytá komunistka jako vy nezná slovo sebereflexe a svými žvásty o chudých a bohatých bez mrknutí přikryje i vraždy dětí. Přesto se jim podívejte do tváře. Jejich krev a milionů dalších má na rukou právě vaše zvrácená ideologie. „V jádru bude člověk a ne peníze, je velkým poselstvím VŘSR“, řekla jste včera v ČRo. Revolučně, po soudružsku, jak to máte rádi: Jste prolhaná, odporná a zlá „kráva“, soudružko Konečná. Je čas vás jednou provždy zakázat…

PaedDr. Zdeněk Šarapatka, Ph.D. 8. listopadu 2021

a Mgr. Petr Šarapatka ad.

Mohlo by se vám také líbit...